Velika nagradna igra

Rokovi dostave

Legenda:

Rok za otpremu narudžbe
Rok za dostavu narudžbe

Izmjene:

Kreiranje narudžbe - poruka sa potvrdom o kreiranju nove narudžbe će biti poslata
Početak procesa dostave - obaviještenje o početku otpreme
Dostava proizvoda kupcu (prema informacijama po broju za praćenje)