Velika nagradna igra

Zaštita prava na duševno vlasništvo


  • Obaviještavamo Vas da je u oblasti borbe protiv kršenja prava na intelektalno vlasništvo došlo do znatnog pomaka. Zastupnici Europske Komisije su u Briselu potpisali nekoliko desetina memoranduma i to konkretno Memorandum o falsificiranim proizvodima donijetog 21.06.2016. godine i Memorandum o online reklami i pravima intelektualnog vlasništva donijetog dana 25.06.2018.

  • S obzirom na to da virtuelna galerija www.shipgratis.ba dugoročno zastupa politiku potpune transparentnosti i u skladu sa pravom, u okviru kojeg se trudi da svim sredstvima sprečava kršenje prava na intelektualno vlasništvo, ShipGratis poštuje sva pravila i načela koja štite intelektualnu svojinu.

  • Svako ko se na virtuelnoj galeriji www.shipgratis.ba sretne sa kršenjem prava na intelektualno vlasništvo može popuniti formular koji se nalazi niže. Tako ćete pomoći otkrivanju i kažnjavanju onih koji ne poštuju prava ostalih.

  • Virtuelna galerija www.shipgratis.ba nije, u skladu sa čl. 14 Smernice 2000/31/ o elektronskoj trgovini i zakonom br. 480/2004 Češke Republike, odgovorna za narušavanje prava intelektualnog vlasništva u svom virtuelnom prostoru, ukoliko za kršenje ne zna.

Kontaktirajte nas

Informacije o intelektualnom vlasništvu

* Obavezna polja